top of page

Hjerte- og Lungeorm hos hund

Indenfor de seneste år er fransk hjerteorm (Angiostrongylus Vasorum) og rævens lungeorm (Crenosoma Vulpis) blevet meget udbredt på Sjælland. Vi har diagnosticeret flere lokale hunde med hjerte- eller lungeorm. For begge parasitter gælder, at larver frigives med hundens afføring. Snegle er den typiske mellemvært, og fra dem frigives det udviklingsstadie af ormen, som inficerer hunden. Spredningen kan således modvirkes ved at samle afføring op efter hunden.

 

Symptomer
Symptomerne på hjerte- og/eller lungeorm er typisk tør hoste, motionsintolerance (hunden kan ikke være så aktiv som før), hurtig vejrtrækning og nogle gange nedsat appetit. Udover de synlige kliniske symptomer, kan der ses øget blødningstendens, påvirket hjertefunktion, blodmangel og i slemme tilfælde pludselig død ved infektion med fransk hjerteorm. Hvis din hund hoster eller virker træt, er det en god ide at få den undersøgt for hjerte- og lungeorm.

 

Diagnosticering
Begge infektioner kan diagnosticeres ved at foretage en såkaldt Baermann test på hundens afføring. Det anbefales at samle afføringsprøver fra 3 på hinanden følgende dage. Herpå indleveres prøverne på klinikken til undersøgelse for parasitter. 

Det er vigtigt, at prøverne opbevares ved korrekt temperatur (2-8 grader) indtil de kan afleveres på klinikken. Prøverne behøver ikke blive nummereret. Desuden bør man undgå at få græs, jord, blade m.v. med i prøven - der skal blot bruges en mængde, som cirka svarer til en valnød (med skal) fra hver dag. Se en udførlig guide til indsamling og opbevaring af afføringsprøver her.

Det anbefales at hunde med risikoadfærd (dvs. indtag af snegle, græsspisning, ophold i højrisikoområde m.v.) undersøges forebyggende hvert halve år, f.eks. forår og efterår.

Hvis hunden er positiv, bør den tjekkes igen, når behandlingen er afsluttet, for at sikre at hunden ikke længere er inficeret, samt igen 3 måneder senere.

 

Behandling og forebyggelse
Efter diagnosticering af hjerte-/lungeorm behandles hunden med ormemiddel over en længere periode. Efter behandling anbefales det at teste hunden igen for at sikre, at behandlingen har virket. Hunden bør holdes i ro under behandlingsperioden. For enkelte hunde kan det være nødvendigt med støttebehandling i kortere eller længere tid.

 

Da begge parasitter spredes via afføring bør man samle afføring op efter sin hund.

Kilde: Bayer Animal Health

bottom of page