Vaccination af kanin

Endelig kan kaniner vaccineres mod myxomatose (kaninpest) og Viral/Rabbit Haemorrhagic Disease (VHD eller RHD; 2 typer) – begge livstruende og epidemiske sygdomme.

 

KANINPEST (MYXOMATOSE): Kaninpest er en yderst smitsom virussygdom, som altid ender med dyrets død. Kaninpest er artsspecifik og rammer kun kaniner – og i sjældne tilfælde harer. Sygdommen giver hævelse af øjne, ører og kønsorganer. Der ses oftest betændelsesflåd fra øjne og næseborene. Smitte sker indirekte via f. eks. Insekter, foder eller inventar eller direkte kontakt kaninerne imellem. Sygdommen kan ikke behandles, men kun forebygges ved vaccination.

 

RABBIT HEMORRHAGIC DISEASE (RHD): er en alvorlig og meget smitsom virussygdom hos kaniner. Virus – kaldet RHDV – blev opdaget i 1984 og forårsager høj hyppighed af sygdom og død hos uvaccinerede dyr. Som navnet antyder, giver sygdommen – oftest fatale – blødninger, levernekrose m.v. Eventuelle symptomer kan opstå meget hurtigt, og dyrene kan i perakutte tilfælde dø indenfor 12-36 timer.

I 2010 opstod en ny variant kaldet RHDV-2, som er ligeså alvorlig som RHDV. Sygdommen smitter ikke til mennesker. Virus spredes nemt ved både direkte og indirekte kontakt kaninerne imellem, herunder også via insekter, foder, strøelse m.v.

Både RHD og RHDV-2 kan kaninerne vaccineres for hos dyrlægen. Vaccination foretages årligt.