top of page

Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS)

 

BOAS er en fællesbetegnelse for de anatomiske forhold hos brachycephale (kortsnudede) racer, der i varierende sværhedsgrad forhindrer fri passage af indåndingsluften, og dermed medfører vejrtrækningsbesvær; forsnævrede næsebor, forsnævringer i hele næsehulens forløb, en lang, fortykket blød gane (hundens "drøbel), abnorm længde og tykkelse af tungen, udposning af slimhindefolder i struben og forsnævret luftrør.
Hertil kommer risiko for følgesygdomme, såsom reflux, nedsat elasticitet af lungevævet og væskeophobning i lungerne.

Ved operationen forkortes den bløde gane og indgangen til næseborene udvides. Dette vil for mange hundes vedkommende forbedre vejrtrækningen og øge livskvaliteten væsentligt, omend det ikke er muligt at korrigere alle de anatomiske afvigelser,.

Fladsnudede racer (mops, bulldogs etc.)


Varierende grad af forsnævrede luftveje sfa.:
Snævre nares
Excessive hudfolder og intertrigo
Elongeret palatum molle
Macroglossia
Everterede laryngeale sacculi og tonsiller
Hyperplastiske slimhinder
Kollaps af larynx brusk
Tracheal hypoplasi og kollaps
Reflux

Kompromitteret termoregulering, pulmonært ødem, nedsat iltmætning, hypertension, højresidigt hjertesvigt . . . .

bottom of page