top of page
Pills_edited.jpg

Antibiotikaresistens

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Hvorfor kan min hund/kat ikke bare få noget antibiotika?

 

Denne sætning hører vi indimellem fra vores kunder – og vi forstår godt hvorfor – når ens kæreste eje er syg, og man ikke ved hvorfor, så bliver man desperat for at kunne hjælpe dem. Vi vil dog ofte sige nej til ovenstående, og nedenfor kommer en forklaring på hvorfor.

 

Antibiotikaforbrug er medvirkende til resistensudvikling hos bakterier, og skal derfor KUN benyttes, når det er nødvendigt. Resistens overfor antibiotika er et stigende problem globalt.

 

Når antibiotika mister evnen til at dræbe eller hæmme væksten af bakterierne, kaldes bakterierne resistente. Resistente bakterier er i stand til at vokse, dele sig og sprede sig, selvom de angribes af antibiotika. Antimikrobiel resistens (AMR) er hvert år skyld i mere end 35.000 humane dødsfald i EU.

 

Det er helt afgørende at bekæmpe antibiotikaresistens, hvis antibiotika fortsat skal være tilgængelig til brug ved infektioner både humant og til vores kæledyr.

Udvikling af nye antibiotikatyper er desværre ikke nært forestående, og den vigtigste indsats mod yderligere resistens er derfor et hensigtsmæssigt og lavt antibiotikaforbrug til både mennesker og dyr.

 

En af ulemperne ved brugen af bredspektrede antibiotika er, at risikoen for resistensudvikling stiger. Det er derfor vigtigt, at disse typer af antibiotika kun anvendes til alvorlige infektioner.

 

Uhensigtsmæssig brug af antibiotika sker:

  • Når antibiotika anvendes mod infektioner, som de ikke virker på. Antibiotika virker kun mod bakterier, og ikke mod f.eks. infektion med virus.

  • Når antibiotika ikke udskrives i rette mængde, styrke eller varighed. For lav dosis, for kort varighed og forkert behandlingsinterval fastholder infektionen, og fremmer udviklingen af resistens.

  • Når antibiotika tages forkert, f.eks. hvis medicinen ikke gives, sådan som dyrlægen har ordineret den (f.eks. færre gange dagligt eller i for få dage). Patienten vil ikke have nok antibiotika i kroppen til at bekæmpe infektionen i und, så bakterierne vil overleve og kan således udvikle resistens.

  • Når antibiotikabehandlingen ikke justeres i takt med, at der opnås viden om hvilken bakterie, der er skyld i sygdommen.

På Buddinge Dyreklinik vil I derfor kunne opleve, at vi insisterer på følgende:

  • Bakteriologisk dyrkningsundersægelse af bakterietype og resistenspanel

  • Lokalbehandling med vask, oprens eller skylning af områder som alternativ til antibiotikabehandling

  • Valg af smalspektret antibiotika baseret på antibiotikavejledning for dyrlæger

 

Kilder:

https://health.ec.europa.eu/antimicrobial-resistance/eu-action-antimicrobial-resistance_da

https://sum.dk/temaer/antibiotikaresistens

https://foedevarestyrelsen.dk/dyr/dyresundhed/laegemidler-til-dyr/anvendelse-af-laegemidler-til-dyr/antibiotika

bottom of page