top of page

Oral Status inkl. tandrens

 

Når en hund/kat får lavet en oral status på Buddinge Dyreklinik, vil hele dyret´s tandsæt blive gennemgået tand for tand med beskrivelse af eventuelle tandkødslommer, mobilitet, fæstetab samt øvrige diagnoser der måtte findes enten klinisk eller på røntgen. Der bliver altid taget fuld røntgen af alle tænder i forbindelse med oral status og tandrens.

 

Der bliver udfærdiget en fyldestgørende journal, som giver et samlet billede over mundhule status samt eventuelle behandlingskrævende tænder. Herved kan vi sammen med ejer lave en plan for behandlingen og i de tilfælde hvor der er flere muligheder indenfor behandling, er der mulighed for at drøfte muligheder, økonomi og fremtidig profylakse inden behandlingen iværksættes.

 

Herefter laves en egentlig tandrens, som udover fjernelse af den synlige calculus også inkluderer oprens af den plak og calculus som sidder i eventuelle lommer omkring tænderne. Oprens af bakterier under tandkødsranden er vigtig, da disse ofte er mere patogene (farlige) og giver anledning til nedbrydning af vævet omkring tænderne. I tilfælde med dybe lommedannelse kan det være nødvendigt med periodontal kirugi for at skabe sundere mundhule.

 

Eventuelle behandling, af tilstande som måtte kræve dette, udføres fortrinsvis en særskilt dag. Dette for planmæssigt at kunne tilrettelægge den bedst mulige behandling for det enkelte dyr, men også for at mindske narkose-længden og dermed optimere sikkerheden undervejs.

 

 

BILLEDE AF JORNAL SAMT PROBING AF LOMME

Parodontose

 

Periodontal sygdom er den største sundhedsmæssige udfordring hos patienter i smådyrspraksis og kan give svære lokale mundhule problemer samt systemisk sygdom. 

 

Vores husdyrs, såvel som menneskers tænder, er fæstet i periodontium, som består af gingiva, det periodontale ligament, alveolær knogle og cementum.

 

Periodontal sygdom er sygdomsprocesser i periodontium. Gingivitis er den mildeste form og skyldes inflammation i gingiva, som er reversivelt. Periodontitis er når tilstanden progredierer til et kronisk, irreversibelt inflammatorisk stadie og er en aktiv lidelse under gingiva (tandkødet), som fører til fæstetab og parodontose. Fæstetab ses hos mere end 60% af hunde på 2 år.

 

Udvikling af periodontal sygdom 

Plak dannes indenfor 24 timer. Når bakteriemængden i plakken øges, vil den plak som ligger over gingiva (tandkødet) reducere ilttilførselen, samt beskytte den plak som ligger under gingiva (tandkødet). Dette medfører vækst af patogene (farlige) bakterier i de dybere lag og skaber 2 interagerende, men forskellige kolonier af bakterier.

  

Plakken resulterer i et inflammatorisk respons i gingiva (tandkødet), hvorved der selekteres for proteolytiske bakterier. Disse proteolytiske bakterier kan medføre et overdrevent inflammationsrespons med nedbrydning af det omkringliggende periodontium til følge. Derudover hæmmer plak biofilm værtens immunsystem, samt hindrer antimikrobiel penetration.

 

Behandling

Afhængig af omfanget, vigtigheden af den enkelte tand, samt mulighed for fremtidig profylaktisk vedligholdelse, findes forskellige behandlingsmuligheder.

 

Ekstraktion: Langt de fleste tænder med fremskreden parodontal sygdom vil blive ekstraheret. Dette fordi det kræver intensiv vedligeholdelse af sund mundhygiejne hvis mere komplicerede behandlinger skal være succesfulde. Dybe lommer skal dagligt rengøres således plakken fjernes og fæstetab ikke bliver mere fremskredent. Indimellem kan det være aktuelt at ekstrahere tænder med begyndende parodontose eller som sidder tæt op ad vigtige tænder rent profylaktisk, da daglig tandhygiejne ikke er muligt.

 

Periodontal kirurgi: Når der opstår dybe lommer omkring en tand, kan det være nødvendigt kirurgisk at oprense tanden og forsøge at mindske lommedannelsen. Dette kan gøres ved at skære et stykke af gingiva (tandkødet) væk eller ved at forsøge at skabe en ny tilhæftning til tanden ved at skære vævet i lommen væk. Steder hvor gingiva (tandkødet) er helt væk omkring en tand, kan det endvidere være nødvendigt at flytte gingiva (tandkød) fra omkringliggende områder ind over den blottede tand.

 

Sanos-profylakse: Sanos er en dental barriere forsegling, der kan påføres regelmæssigt i forbindelse med tandrens og som har en plakhæmmende effekt i op til 6 mdr. Denne behandling er aktuel til hunde med begyndende parodontose som supplement til hjemme-profylakse.

 

Knogleopbygning: Nogle tænder hos vores husdyr er af ekstra værdi i forhold til de resterende. Dette gælder hjørnetænderne og for hundene vedkommende også rovtænderne. Dyrene bruger deres hjørnetænder til at holde fast med og til at kontrollere deres tunge. Rovtænderne bruger hundene til at knuse føden med. Da ovenstående tænder er af ekstra betydning for dyrene, kan det være aktuelt at forsøge at genopbygge det tabte knoglevæv omkring disse tænder, skulle de blive ramt af parodontose. Knogleopbygning kræver grundig hjemmeprofylakse for at være en succes og er ikke altid muligt afhængig af parodontosens omfang.

Hvis din hund/kat er uheldig at frakturere(knække) eller beskadige en tand, behøver det ikke nødvendigvis at resultere i at tanden skal ekstraheres. Flere at hundens og kattens tænder er af væsentlig betydning for deres kontrol af tungen, evnen til at holde fast i ting med og til at kommunikere med. Derfor kan det være den bedste løsning for dyret, at forsøge at bevare tanden hvis muligt.

 

Afhængig af skadens omfang samt hvornår skaden er sket, kan en af følgende behandlinger overvejes:

 

Komposit fyldning

Ved ukomplicerede frakturer hvor der ikke er forbindelse til tandnerven vil det være muligt at lægge en fyldning på tanden. Dette gøres fordi den blottede dentin i tanden indeholder nerveender som kan føle smerte i forbindelse med frakturen, men også fordi bakterier kan trænge gennem dentinen og ind til nerven og danne en betændelses reaktion. Derudover vil en fraktureret tand ofte have en ujævn overflade hvorved plak lettere sætter sig.

 

Rodbehandling

Hvid komplicerede frakturer hvor der er forbindelse til tandnerven, eller hvis tanden er død som følge af infektion i pulpa eller lign., vil det være muligt at rodbehandle tanden.

 

Ved rodbehandling på hund og kat renses tanden først op enten gennem fraktur-hullet eller via et hul nede omkring tandkødsranden. Ved oprensningen fjernes tandnerven og resten af pulpavævet. Når tanden er renset fuldt op fyldes den efterfølgende med et materiale som blandt andet er med til at forhindre infektion. Der afsluttes med en fyldning for at lukke indgangshullet.

 

En rodbehandlet tand har 80 % styrke af en levende tand.

 

Vital pulpektomi

Hos yngre hunde med tandfrakturer som er sket indenfor 48 timer, kan det være muligt at forsøge at bevare tanden vital. Her amputeres en del af pulpa hvorefter der lægges en fyldning ovenpå således tanden kan leve videre. Vital pulpektomi som proceduren kaldes, benyttes også hos hunde med fejlbid hvor hjørnetænderne i underkæben forkortes for at få et funktionelt bid.

bottom of page