top of page
Mælketand før_edited.jpg
RL kat 1_edited.jpg

Buddinge Dyreklinik er fuldt udstyret til at udføre tand-behandlinger på hunde, katte, kaniner og marsvin.

Som en del af det almindelige sundhedstjek kigger dyrlægen altid dit kæledyr i munden.

Dette giver et overblik over hvordan tænderne ser ud, og om tandrens og yderligere tandundersøgelse i bedøvelse er nødvendigt.

Dyrlægen kigger bl.a. efter, om der er rødme i tandkødsranden, belægninger på tænderne samt flækkede tænder.

Dyrlægen kan herudfra danne sig en idé om hvilken behandling er nødvendig, men hvis først tandkødet er betændt, og der er dannet belægninger på tænderne, vil en mere dybdegående undersøgelse være nødvendig for at få det fulde overblik, og dette vil således foregå under bedøvelse i forbindelse med selve tandbehandingen.

Store belægninger kan skjule tand-frakturer og mis-farvninger af tænderne, og ved tandkødsbetændelse bør der undersøges for lommedannelse og para-dontose. Af samme grund er det ikke nok blot at fjerne belægninger ved at skrabe på tænderne under en almindelig konsultation, da bakterier og plak stadig vil sidde under tandkødsranden og skabe problemer. Ved at skrabe på tænderne laver man også skader, der gør at belægning bedre kan sætte sig fast.


Al tandbehandling foregår under fuld narkose.

Dyrlægen starter med at rense alle tænder op, og måle tandkødets hæftelse på kæben.

Herefter vil dyrlægen tage røntgen af alle tænder, da der kan være skjulte tandsygdomme i rødderne, som ikke er synlige for det blotte øje. Fuld tandrøntgen i forbindelse med tandrens anses i dag for en nødven-dighed for korrekt udført behandling, hvorfor dette også altid er fast procedure her på klinikken, og inkluderet i prisen for en tandrens. Er der sygdom i en eller flere af tænderne, vil de involverede tænder vil blive ekstraheret (opereret ud), eller renset op, alt afhængigt af problemets omfang.

Dyrlægen slutter af med at polere alle tænderne.

I tilfælde af, at tandbehandlingen falder uden for klinikkens kompetencer, henvises til Tanddyreklinikken ved specialdyrlæge Jens Ruhnau.

Tandrøntgen

Tandrøntgenundersøgelser giver os mulighed for at se rødderne på tænderne, og da det ofte er hernede problemerne sidder, er røntgen nødvendigt for at kunne tage stilling til den korrekte behandling. Ved tand-ekstraktioner giver røntgen os et billede af røddernes beliggenhed i forhold til de resterende tænder, som vi jo ikke er interesserede i at beskadige, samt eventuelle frakturer i rødderne, som vi også skal være opmærksomme på. Dertil kommer, at en eventuelt "tabt" tand godt kan være et resultat af en fraktureret (knækket) tand, der har efterladt rodstumper i kæben. Disse vil kunne ses på et røntgenbillede, og dermed kunne nå at blive fjernet inden en evt. tandbyld kan nå at udvikle sig. Slutteligt kan tandrøntgen også være med til at afklare, om en ekstraktion af en tand overhovedet er nødvendig, eller om man ved grundig oprensning kan redde den og lade den blive siddende. Sidst men ikke mindst er røntgen et uvurderligt værktøj ved diagnosticering af tandcyster - læs mere om tandcyster her.

Tandekstraktioner

At ekstrahere en eller flere tænder fra hund og kat kan være en kompliceret affære, afhængig af hvilke tænder der er tale om. Fortænder ekstraheres ved at løsne det ligament, der hæfter tanden til kæbeknoglen. Dette gøres ved hjælp af specielle instrumenter, der er udviklet til netop dette formål. Hjørne- og kindtænder skal bores fri af kæbeknoglen, og, for kindtændernes vedkommende, deles i 2-3 dele, afhængigt af antallet af rødder, som derefter skal fjernes enkeltvis. Efterfølgende syes tandkødet sammen igen med selvopløseligt tråd, hvilket betyder, at der ikke efterfølgende skal fjernes sting. Savlen og smasken kan dog forekomme som følge af let irritation fra stingene.

Tandbehandling

bottom of page